Puna jonë e sotme duhet ta ketë gjithmonë në mendje të ardhmen,
Ndihmoni për vetë-ndihmë,

Ngritja e kapaciteteve – anëtarët, Rinia Kolping

Kolping grupet e vetë-ndihmës për të forcuar dhe për të mbështetur trajnimin profesional përmes masave që synojnë ngritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e aftësive dhe kompetencave menaxheriale. Pjesëmarrja dhe organizimi i seminareve,Read More...

Shërbimi i mësimit – Mësoni përmes angazhimit

Mësoni nëpërmjet angazhimit mund të përkufizohet si një metodë e mësimdhënies, e cila varet nga mësimi në klasë duke u angazhuar në praktikë me të tjerët, në afërsi me Komunitetet nga familja,Read More...