Mësoni nëpërmjet angazhimit mund të përkufizohet si një metodë e mësimdhënies, e cila varet nga mësimi në klasë duke u angazhuar në praktikë me të tjerët, në afërsi me Komunitetet nga familja, në një proces që prodhon kohë të strukturuar për të reflektuar mbi përvojën e angazhimit dhe demonstrimit të aftësive dhe njohuritë e fituara.