Kolping Kosova që nga viti 2002 ka një partneritet të ngushtë me Kolping Diözesanverband Berlin. Që atëherë, nuk ka pasur kurrë mungesë të mbështetjes financiare, materiale dhe morale të partnerëve tanë. Gjithashtu shkëmbimi i përvojave dhe vizitave ka vazhduar brenda anëtarëve dhe rinisë. Shkëmbimi dhe kontaktet e vazhdueshme ndihmojn shumë në forcimin e partneritetit, të ashtuquajturin nepotizëm, sepse pa marrë parasysh se ku jemi, ne jemi gjithmonë familje Kolping dhe ndihmojm zgjerimin e njohurive të të dyja palëve në kulturën, traditat dhe nevojat në përgjithësi.

Mbështetja financiare ka ndihmuar pjesëmarrjen e të rinjve në takimet dhe ngjarjet ndërkombëtare në takimet kombëtare.